Ászf

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
Erdei Tamás Egyéni vállalkozó
beginshop.hu, Begin Handmade Bags

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül
írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével,
megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http:/beginshop.hu) és aldomainjein, illetve Facebook oldalán
„Begin Handmade” történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: http:/beginshop.hu és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve:Erdei Tamás
A szolgáltató székhelye: 2083, Solymár, Kápolna u 31
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: beginshop2020@gmail.com
Nyilvántartási szám:54974100
Adószáma: 56336674-1-33
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: NAV
Bankszámla-száma: 12100011-17758121
Telefonszáma: 0630/578-45-99

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat 2020. 07 hó 01 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató

jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt
11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy
rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát
bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket,
nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy
azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.

Regisztráció/vásárlás
Felhasználó a BEGiN Handmade oldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció
során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés
semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival
veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az
illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített
árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát ( jelen esetben 0% ), azonban nem
tartalmazzák/tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti
különbözőség miatt.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról
és annak pontos időtartamáról.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató
nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit
egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek
akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a
hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Rendelés menete
Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti
a vásárlást.
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár
tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok”
gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a
„frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:
Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató telephelyén KIZÁRÓLAG ELŐRE EGYEZTETETT
IDŐPONTBAN vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor
történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által megjelölt
egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban
(HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van
arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt
termék(ek) átvételekor.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található
bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását
követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni
a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. BARION.

Szállítási költség:

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a
jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt
az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a
szerződéstől.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt
megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv
felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti
időszakban.
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja
elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve
megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos
kívánságát.
Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud
lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a
kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt
mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja
írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot.
Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra
kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e
visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő
elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem
érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához
tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata
visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző
pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a
megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt
időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után
történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben

elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.

Egyedi megrendelést kizárólag előreutalás tudunk elkészíteni, 15 munkanapos vállalási határidővel.
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár
megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a
kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi
a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg,
feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen
ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn
belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a
meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni,
valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Elállás joga
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében
Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év
elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés
megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást,
úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja elállási jogát.
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség
viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség
nem terheli.
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
– nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
Elállási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám):
Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:
Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):
Dátum:

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a
Fogyasztó részére.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja;
e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó
értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később
visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon
belül.
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a
termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő
lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás
vállalta e költség viselését.
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató
által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó
bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.
Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár
személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük
figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő
jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt
terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
Elállási jog gyakorlásának a menete:
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató
elérhetőségein jelezni.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot
elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy
telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő
betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell
megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a
Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából
adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az

utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített
tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Jótállás, szavatosság
Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy
jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult
a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie
kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellék szavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított 3 napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot
üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó
köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék „HANDMADE”, tehát a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a megvásárolt termék kézi munka, nem
ipari körülmények között készült, egyedi szabás, egyedi készítés után.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell
bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló alapján a
Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,
vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával
kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az
a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés
súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy
mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem
vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság
fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes
elhasználódásból/avulásból származó károkért.
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a
kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából
keletkeztek.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A szavatossági igény esetén történő eljárás
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a
fogyasztó hátrányára nem térhet el.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles
felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a
békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni
a fogyasztót.
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az
ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze.

Vegyes Rendelkezések
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna
el.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a
fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy
lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Panaszkezelés rendje
Jogviták rendezésére használható platform: ODR
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy

levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz
kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról
és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati
példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját
megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a
Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint , illetve a
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.hu
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt
találja:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a
fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita
esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület
illetékes.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe
vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:
http://ec.europa.eu/odr
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles

a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára
feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a
területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás
együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a
fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel
kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként
hivatkozik.

Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető oldalunkon Adatvédelmi nyilatkozat néven.

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van folyamatban) BARION-on keresztül, banki átutalással, bankkártyás
fizetéssel, személyes és utánvéttel történő fizetéssel kiegyenlíteni a számlát. Utóbbi esetén a teljes
vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény
kézbesítőjének.
Barion leírás
Mit jelent a BARIONTM?
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz
bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy
barátaidnak.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Fizess kényelmesen bankkártyával
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati
dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion
elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a
biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:
Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
Visa vagy Electron bankkártyádat
Amex bankkártyádat
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára.

Első a biztonság
A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy
valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy
jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU]
néven azonosítja:

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult
bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint
alakították ki.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.
E-mail: beginshop2020@gmail.com
HA KI SZERETNÉ CSERÉLNI A TERMÉKET:
A termék cseréjére sértetlen állapotban az eredeti csomagolásában kerülhet sor. A cseretermékkel
kapcsolatban egyeztethet telefonon a 06-30/5784599 telefonszámon munkanapokon 08:00 és 17:00 óra
között.
e-mailben:beginshop2020@gmail.com
A csere költsége utánvétként a felhasználót/ vásárlót terheli.
FONTOS! Kérjük, hogy az Önnél lévő terméket olyan módon csomagolja be, ahogyan azt megkapta.

MIT TEGYEN, HA VISSZA SZERETNÉ KÜLDENI A RENDELT TERMÉKET?
FONTOS! Kérjük, hogy az Önnél lévő terméket olyan módon csomagolja be, ahogyan azt megkapta.
A sértetlen terméket az eredeti csomagolásában 30 napon belül visszaküldheti címünkre:
2083, Solymár Kápolna u 31
Ha bármilyen kérdése lenne, kérjük forduljon hozzánk bizalommal:
telefonon a 30/578-45-99 telefonszámon munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között
vagy mailben: beginshop@gmail.com
A termék árát utalással térítjük vissza Önnek, kérjük adja meg bankszámlaszámát külön papírra írva (ne a
számlára), a dobozba helyezve. A számlát is mindenképpen szükséges mellékelnie!
MIT TEGYEN, HA A NEM AZ ÖN ÁLTAL RENDELT TERMÉK KAPTA VAGY HIÁNYOS A
KÉZBESÍTETT CSOMAG?
Előfordulhat, hogy csomagjában nem az Ön által rendelt termék található vagy hiányos. Ilyen eseten
kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat:
telefonon a 30578-45-99 telefonszámon munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között
vagy e-mailben: beginshop2020@gmail.com
Erdei Tamás „Kisadózó”
Adószám: 56336674-1-33

Nyilvántartási szám: 54974100

ajándék kupon

Várj még!

Ne menj el üres kézzel! Iratkozz fel hírlevelünkre, és most megajándékozunk
egy 1000 Ft értékű kuponnal >>>

Ezt ne hagyd ki :)

Köszönöm, hogy feliratkoztál a hírlevelemre!

Hálám jeléül fogadd el ezt az 1000 Ft-os kupont, amit itt a beginshop.hu oldalon történő vásárlás során tudsz felhasználni úgy, hogy a kosár vagy a pénztár oldalon beírod az alábbi kódot:

kupon1000

Jó vásárlást kívánok!
Üdv: Noémi

*A kupont 5000 Ft feletti vásárlás esetén tudod használni